Uslovi korišćenja

Registrovanjem i korišćenjem sajta sportlend.com prihvatate sve što je navedeno na ovoj stranici.

Sadržaj prezentacije

sportlend.com nema obavezu da  pregleda ili nadgleda sadržaj na prezentaciji korisnika. sportlend.com će svaki sporni sadržaj ukloniti čim bude imao saznanje da takav postoji.

Autorska prava

Korisnik je odgovoran da obezbedi da su svi materijali objavljeni na sajtu u skladu sa važećim srpskim zakonom o zaštiti autorskih prava. To znači da ima pravo da javno objavljuje materijal ili ima pismenu saglasnot vlasnika autorskih prava. sportlend.com nije odgovoran za kršenje autorskih i srodnih prava drugih lica koja su povređena objavljivanjem materijala od strane korisnika. Svu odgovornost snosi samo korisnik.

Nelegalan sadržaj

Nije dozvoljeno objavljivanje bilo kakvog nelegalnog sadržaja (piratski sadržaj, pornografija sa maloletnicima i sl.) kao i navođenje informacija gde se takav materijal može naći. Ukoliko korisnik postavi ovakav sadržaj ili informaciju, sve informacije koje sportlend.com ima o njemu će biti prosleđene nadležnim organima bez obaveštavanja korisnika o tome.

Neprikladan sadržaj

Nije dozvoljeno postavljanje neprikladnog sadržaja. Pod tim se podrazumeva:

  • sadržaj koji sadrži govor mržnje, poziva i podstiče na netoleranciju prema bilo kojoj grupi
  • erotski i pornografski materijal
  • nedozvoljeno postavljanje ličnih informacija trećih lica
  • objavljivanje neistina i dezinformacija

sportlend.com će takav sadržaj ukloniti a korisnikajednomupozoriti. Ukoliko korisnik posle upozorenja ponovo postavi takav sadržaj biće udaljen sa sajta bez prava na vraćanje novca ukoliko je zakupio neki od paketa.

Pravo procene koji se sadržaj može smatrati neprikladnim sportlend.com zadržava u potpunosti. Svoje odluke administratori i moderatori sajta sportlend.com i svih prezentacija na njemu nisu dužni da objašnjavaju korisniku, niti on ima pravo žalbe.

Upotreba sadržaja od strane sportlend.com

sportlend.com ima pravo da upotrebi sadržaj prezentacije u marketinške svrhe uz dozvolu korisnika. Jedini izuzetak je postavljanje linka ka javnom sadržaju prezentacije kada sportlend.com ima pravo da to uradi bez dozvole korisnika.

Odgovornosti sportlend.com

sportlend.com nije ni na koji način odgovoran za sadržaj na prezentaciji i za gubitak istog. Na korisniku je da za sebe pravi sigurnosne kopije sadržaja koji postavlja na svoju prezentaciju. Korisnik ne može potraživati nadoknadu od sportlend.com za izgubljeni sadržaj.

sportlend.com se obavezuje da, koliko je to tehnički moguće, obezbedi dostupnost sadržaja na internetu. Ukoliko dođe do prekida, sportlend.com će učiniti sve da se sadržaj nađe on-line što pre.

Ukoliko sportlend.com odluči da prekine sa radom, u obavezi je da korisnicima dozvoli da u periodu od najkraće 30 dana skinu sav postavljeni sadržaj.

sportlend.com je u obavezi da sve podatke na koje korisnik polaže pravo uništi, ukoliko dobije pismeni zahtev od korisnika. U ovom slučaju sportlend.com može, ukoliko proceni da je to potrebno, tražiti od korisnika da dodatno dokaže svoj identitet.

Obrada podataka o ličnosti

sportlend.com ima pravo da sve podatke koje je korisnik uneo i označio kao javne deli sa svojim partnerima.

sportlend.com nema pravo da podatke koje je korisnik uneo samo za potrebe registracije i nije označio kao javne deli sa trećim licima.

sportlend.com ima pravo da iskoristi email adresu korisnika i da mu šalje informativni ili promotivni materijal. Korisnik u svakom momentu može da odluči da ne prima ovakva obaveštenja.

Troškovi

Ukoliko je korisnik zakupio neki napredni paket, do isteka zakupa moći će da koristi paket koji je zakupio uz uslove koji su važili u trenutku zakupa.

Promena uslova korišćenja

sportlend.com zadržava pravo da promeni uslove korišćenja. Promena stupa na snagu 8 dana od objavljivanja na sajtu. Korisnici će biti obavešteni o svakoj promeni. Ukoliko korisnik ne prihvati promenu uslova korišćenja, mora prestati sa korišćenjem sajta.